Sunday, 5 February 2012

Kada deca treba sama da donose odluke?

Rečenice koje mogu da „upropaste” razvoj detetove samostalnosti su: „Ja ću to uraditi umesto tebe!” ili „Još samo ovaj put ću ja umesto tebe da to uradim, drugi put ćeš ti”. Da bi dete kasnije u životu bilo uspešno i donosilo odluke ne tražeći za to “blagoslov” roditelja i okoline, potrebno je još od malih nogu razvijati samostalnost.

- Prvi začeci rane samostalnosti mogu da se primete kod dvogodišnjaka. Svojstveno deci ovog uzrasta je da kopiraju odrasle. Zato treba da tražite od deteta da vam pomogne. Kada prihvate da vam pomognu, zahvalite im se i pokažite im da cenite njihovu kooperativnost, ma koliko vas ona u tom trenutku usporavala ili vam otežavala život - savetuje Aleksandra Jovanović Mađar, psiholog i porodični edukator.

Sa tri godine
Trogodišnjaci pokazuju inicijativu da samostalno rade neke poslove. Zato treba obratiti pažnju na zadatke koji su njima interesantni.
- Uvek ih pohvalite za obavljen posao. Rutinske poslove radite pred njima da vide kako i kada se rade. Na primer, govorite im: “Igračke skupljamo pre spavanja” - objašnjava psiholog.

Sa četiri godine
Četvorogodišnjaci umeju mnoge poslove samostalno da obavljaju, ali im nedostaje disciplina da bi mogli samostalno da odrađuju poslove koji su im dugotrajni ili dosadni. Svojstveno im je da se brzo obeshrabre i da lako odustaju.
- Ne mogu da shvate vreme, jer nemaju još formiranu percepciju vremena. Rade dobro samo ako su deo tima - kaže Aleksandra Jovanović Mađar.

Sa pet godina

Na ovom uzrastu su deca čvrsto vezana za kuću i porodicu. Umeju da budu i samostalni i odgovorni.
- Fizički su sposobni da razvijaju razne veštine, stoga predlažem da razgovarate sa detetom o poslovima koji treba da se urade, ali je pri tome korisno da ih upitate da li žele da ih urade samostalno ili zajedno sa vama - objašnjava Jovanović Mađar.

Od šest do 12 godina
Roditelj treba da pomogne detetu da razvija samostalnost tako što će mu jasno objasniti šta treba da radi. Važno je da taj zadatak dete obavi samo.
Takođe ovo je vreme za prve odluke.
- Prilikom rešavanja nekih socijalnih problema korisno je da navodite dete da razmišlja o raznim načinima na koje se neki problem može rešiti.

Pohvaljujte dete u svakoj situaciji u kojoj je samostalno donelo neki zaključak - savetuje psiholog.

bebac.com 

No comments:

Post a Comment