Saturday, 15 September 2012

U svakom zlu ima dva grama dobra

Neraspoloženje pozitivno može da deluje na ljude jer tuga poboljšava pamćenje, jača sposobnost procene drugih ljudi i čini nas manje lakovernima.
Studija, koju je vodio psiholog Joseph Forgas sa Univerziteta Novi Južni Wales, pokazala je da su ljudi sa negativnim raspoloženjem kritičniji te da se više brinu za svoju sredinu i druge ljude. Oni koji su uvek raspoloženi i nasmejani skloni su da veruju u sve šta čuju.

"Dok pozitivno raspoloženje jača kreativnost, fleksibilnost i saradnju, negativno raspoloženje podstiče temeljno razmišljanje i obazrivost prema spoljnjem svetu", navodi Forgas.

"Naše istraživanje je pokazalo da tuga podstiče strategije procesuiranja informacija koje su prilagođenije zahtevnim situacijama", dodaje Forgas.

Studija je isto tako pokazala da su ljudi lošeg raspoloženja manje skloni donošenju naglih odluka utemeljenih na rasnim ili verskim predrasudama te da su manje skloni greškama kad se od njih traži da rekonstruišu neki događaj kojem su prisustvovali.


stetoskop

No comments:

Post a Comment