Friday, 25 January 2013

Bojama, drugovi i drugarice, bojama ćemo se boriti

Vidi ove boje, zimo! Ha, šta ćeš sad! Vade retro!

Photos are (not orderly) from here, hereherehere, here, here, here, here.

1 comment: