Wednesday, 18 June 2014

Планови су алиби. Случај је оно што се рачуна.

C'est la vie.


No comments:

Post a Comment